logo
larg image
h.jpg
lar.jpg

روتاری جی دراگون

قیمت:300/000 تومان

 
این مدل روتاری از نمونه های اولیه ی روتاری میباشد که از جنس المینیوم تولید شده است قیمت این دستگاه نسبت به بقیه ی دستگاه ها پایین تر میشود به علت سادگی تولید که نمونه های پلاستیکی این دستگاه ها در بازار وجود دارد که به صورت یکبار مصرف میباشد و قابلیت تعمیر ندارد 
 

این مدل روتاری از نمونه های اولیه ی روتاری میباشد که از جنس المینیوم تولید شده است قیمت این دستگاه نسبت به بقیه ی دستگاه ها پایین تر میشود به علت سادگی تولید که نمونه های پلاستیکی این دستگاه ها در بازار وجود دارد که به صورت یکبار مصرف میباشد و قابلیت تعمیر ندارد این مدل روتاری از نمونه های اولیه ی روتاری میباشد که از جنس المینیوم تولید شده است قیمت این دستگاه نسبت به بقیه ی دستگاه ها پایین تر میشود به علت سادگی تولید که نمونه های پلاستیکی این دستگاه ها در بازار وجود دارد که به صورت یکبار مصرف میباشد و قابلیت تعمیر ندارد این مدل روتاری از نمونه های اولیه ی روتاری میباشد که از جنس المینیوم تولید شده است قیمت این دستگاه نسبت به بقیه ی دستگاه ها پایین تر میشود به علت سادگی تولید که نمونه های پلاستیکی این دستگاه ها در بازار وجود دارد که به صورت یکبار مصرف میباشد و قابلیت تعمیر ندارد این مدل روتاری از نمونه های اولیه ی روتاری میباشد که از جنس المینیوم تولید شده است قیمت این دستگاه نسبت به بقیه ی دستگاه ها پایین تر میشود به علت سادگی تولید که نمونه های پلاستیکی این دستگاه ها در بازار وجود دارد که به صورت یکبار مصرف میباشد و قابلیت تعمیر ندارد 
شماره تماس : 02144258946-7 09120288232خوانساری