logo
larg image
src.jpg

رول پنبه

قیمت:3800 تومان

 
 
پنبه های فشرده شده بدون پرز که هنگام تاتو برای پاک کردن رنگ در حین کار استفاده میش

از خصوصیات رول پنبه این است که مثل پنبه دارای الیاف نبوده و رنگ را از الی پوست (هاشور) بیرون نمی
کشد و جذب ده برابر نسبت به پنبه داشته و قیمت آن نیز به نسبت مقرون به صرفه تر از پنبه است.
 
 
شماره تماس : 02144258946 09120288232خوانساری