logo
larg image
zdf.jpg

ماژیک طراحی

قیمت:18/000 تومان

قلمی است برای مشخص کردن کادر ابرو یا خط ابرو به طوری که در حین کار خطوط مدل از بین نمیرود
نکته :
*قبل از استفاده ، چربی و کثیفی پوست گرفته شود .
*
نیاز به استریلیزه کردن نیست
* علامت گذاری ها ممکن است با الکل و صابون پاک شود
* غیرسمی و غیر مضر برای پوست
* قلم جراحی مناسب برای علامت گذاری و طراحی
* قابل استفاده در جراحی ها و طراحی
* گاما استریل
مناسب برای طراحی های ابرو
دارای دو سر نازک و پهن برای طراحی قسمت های مختلف
به همراه یک خط کش قرینه سازی ابرو
09120288232

 
شماره تماس : 02144258946 09120288232خوانساری