logo
larg image
src.jpg
k.jpg

ظرف پنبه

قیمت:12/000 تومان


ظرفی استوانه شکل که پنبه را به صورت فله داخل ان میگذاریم و به راحتی از قسمت  پایین این ظرف به میزان دلخواه پنبه را میتوان استفاده کرد.
شماره تماس : 02144258946_7 02144258945