logo
larg image
u.jpg
].jpg
A.jpg
h.jpg
F.jpg
k.jpg

دستگاه هیدرودرمی

قیمت:1/350/000 تومان

در واقع آبرسانی- پاکسازی است که برای برطرف کردن خشکی پوست به کاربرده می شود.
برخی به طورذاتی پوست خشک دارند و لزوما استفاده ازکرمها و ماسک های آبرسان تاثیر زیادی ندارد، بنابراین "هیدرودرمی" به آنان توصیه می شود. صرفنظر از علل آن، پوست خشک را باید هیدراته کرد یعنی باید سلول های ان را ازخشکی درآورد و این کار بوسیله این دستگاه انجام می شود.
دستگاه هیدرودرم یا دستگاه هیدرودرمی، دستگاهی است که می تواند با یونیزاسیون ژل مخصوص آبرسانی صورت و دورچشم و نفوذ آن به لایه های زیرین پوست (در اصطلاح به ان یونتوفرزیس گفته می شود) موجب ابرسانس اصولی و علمی سلولهای پوست بشود.
چه شرایطی لازم است تا یونتوفرزیس (نفوذ مواد آبرسان یونیزه به لایه های پوست) اتفاق بیفتد؟

-دستگاه هیدرودرم: 
کیفیت دستگاه یعنی دستگاهی که بتواند "جریان ثابت گالوانیک"تولید کند و باعث التهاب پوست نگردد.
همچنین دستگاه باکیفیت، دستگاهی است که جرقه های مرئی و نامرئی روی پوست ایجاد نکند.
-تنظیم دقیق:
اپراتور دستگاه هیدرودرم آموزش دقیق دیده باشد و از نکات حرفه ای تنظیم هیدرودرم صورت و دورچشم کاملا آگاهی داشته باشد.
-ژل مخصوص دستگاه هیدرودرم:
ژلهای خنثی (سونوگرفی، اولتراسوند،لابریکانت و امثال آن) فاقد حداقل ویژگی ژل ابرسانی یعنی "بارالکتریکی" هستند. اصولا ژلی که نتواند یونیزه بشود، بهیچوجه نباید برای دستگاه هیدرودرم و روی پوست استفاده شود.
-زمانبندی صحیح در اجرا
تحریک نفوذپذیری غشاء سلولهای پوست و هدایت موادآبرسان ویتامینه با دستگاه، حتما نیاز به آموزش و رعایت زمانبندی در خصوص تایم تماس گوی های صورت و دورچشم با پوست دارد.
 
شماره تماس : 021-44258945-7