logo
larg image
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
src.jpg

ژل بی حسی

قیمت:85000 تومان

انواع بیحسیها
**بیحسیهای مایع که یکی لیدوکایین هست که امروزه استفاده ازش خیلی کم شده است قدرت بیحسی کمی دارد و استفاده از لیدوکائین حین کار باعث رنگبری میشود
**پمادی مثل زایلاپ زمان بر است و امکان تورم زیاد دارد و فقط مناسب قبل از کار است 
***بیحسی ژله ای که مناسب برای استفاده از ابرو و خط چشم و لب هستند مناسبترینن گزینه در کار تاتو قبل و حین کار تاتو قبل و حین کار بیحسی فوننیکس و KTC گزینه پیشنهادی است و بسیار مناسب هست
**بیحسیهای مایع مثل یخی توصیه نمیشود به دلیل لیدوکایین بالا و رنگبری حاصل از ان از این بیحسی هیچوقت برای چشم استفاده کنید چون باعث ضعیف شدن چشم میشود
***بیحسی پد نیازی به کاور کردن نداره و مناسب لب هست پدهای C2 و  KTC گزینه پیشهادی ما هستند  
حسی ژله ای که مناسب برای استفاده از ابرو و خط چشم و لب هستند مناسبترینن گزینه در کار تاتو قبل و حین کار 
شماره تماس : -09120288232خوانساری