logo
larg image
SKU006832.jpg

پوشر

قیمت:6/000 تومان تومان

این وسیله برای گرفتن گوشت های اضافه دور ناخن استفاده میشود
این ابزار معمولا شکل‌های گوناگونی دارد که البته همه در داشتن حالتی قاشقی شکل یکسان‌اند.
از پوشر کوتیکول یا عقب راننده کوتیکول، برای برطرف کردن کوتیکول و پوسته اضافی موجود در روی ناخن در قاعده ناخنها استفاده می‌شود.
شماره تماس : 7-02144258945 , 2-02144240471