logo
larg image
474384119_650.jpg

ریموور مژه

قیمت:50/000 تومان

ر بعضی از مواقع به دلیل حساسیت بیش از حد و یا خارش وسوزش چشم بعد از اکستنشن مژه نیاز به ریمور کردن یا به اصطلاح کندن مژه های کاشت شده میباشد.با این ریمور به راحتی میتوانید این کار را انجام دهید.
برای جدا کردن مژه اکستیشن شده از مژه طبیعی استفاده مشود. بدون اسیب به مژه ها
شماره تماس : 7-02144258945